Het is inmiddels alweer achttien jaar geleden dat ik afstudeerde als journalist en graag nog een studie wilde doen. Omdat het onderwijs al jaren trok, besloot ik de pabo te gaan volgen. De twee studies zorgden ervoor dat ik vooral werkstukken maakte op het gebied van ‘kinderen om leren gaan met media’. Vaak werden tijdens beide studies onderzoeken aangehaald, waarbij de conclusie was dat geweld, dat via media bij kinderen terecht komt, de kinderen zelf ook gewelddadig maakt. Tijdens de jaren daarna, waarin ik als docent op een middelbare school werkte en daarna als groepsleerkracht binnen het basisonderwijs,  werden deze conclusies vaak bevestigd. Ook merkte ik dat het sommige kinderen de neiging tot isolatie gaf en ze daardoor wat minder sociaal leken te zijn.

Media binnen de kinderopvang

Nu ik sinds twee jaar binnen de kinderopvang werk, kijk ik opnieuw naar deze kwestie en vraag me af of mediawijsheid ook een rol speelt als het om baby’s en peuters gaat. Het kinderdagverblijf waar ik werk, zet af en toe een dvd’tje aan. Mag dat? En mogen alle dvd’s? Of moeten we juist ontwikkelen in het media-aanbod en de peuters van de peuteropvang alvast met tablets om leren gaan?

In 2014 deden drie belangrijke partijen in de branche (mediawijzer.net, Nederlands Jeugd Instituut en Sardes) onderzoek naar het gebruik van media in de kinderopvang. Hieruit bleek onder andere dat 4 van de 10 kinderopvangorganisaties geen media gebruiken. Van het deel dat wel gebruik maakt van media, heeft 54% geen specifieke richtlijnen voor het gebruik ervan.

Richtlijnen

Onlangs zat ik bij een ouderbijeenkomst, dat onderdeel uitmaakt van het VVE-programma van onze peuteropvang. Het ging deze bijeenkomst over mediaopvoeding. Ouders werd gevraagd in kaart te brengen van welke media hun kind gebruik maakt en ook waar, hoe lang en welke regels erbij hoorde. Een erg interessante bijeenkomst moet ik zeggen. Veel ouders gaven openheid van zaken over hoe zij binnen hun gezin omgaan met de verschillende media. De ene ouder vertelde hoe dagelijks de televisie meer als levend behang fungeert, terwijl een andere ouder aangaf dat haar kind alleen aan het einde van de middag een half uurtje tv mag kijken of een computerspelletje mag doen. Het mooie ervan vond ik, dat iedere ouder behoefte had aan de richtlijnen voor mediagebruik die aan het einde van de bijeenkomst werden uitgedeeld.

Voorbeeldfunctie

Voor mij is het duidelijk dat er geen leven meer denkbaar is zonder (digitale) media. Ook geen peuterleven. Het is me ook duidelijk dat een stuk bewustwording een eerste stap is naar mediawijsheid en duidelijke mediaopvoeding. Laten we ons er ook vooral bewust van worden dat wij als ouders en verzorgers hierin een voorbeeldfunctie hebben. Want hoe kan een kind begrijpen dat lekker buitenspelen met vriendjes veel belangrijker is dan de apps op de tablet, wanneer het mamma of pappa eigenlijk nooit zonder telefoon zien? Mensen, doe eens gek en gooi je telefoon aan de kant! Speel eens lekker mee met je kind en ontdek het kind in jezelf! Misschien heb je daardoor straks ook weer een leuke post op Facebook of Instagram …

[likebtn theme="custom" icon_l_c="#ffffff" icon_l_c_v="#ffffff" icon_d_c="#ffffff" icon_d_c_v="#ffffff" label_c="#ffffff" label_c_v="#ffffff" counter_l_c="#ffffff" counter_d_c="#ffffff" bg_c="#65b4a2" brdr_c="#65b4a2" lang="nl" dislike_enabled="0" icon_dislike_show="0" i18n_like="Inspirerend artikel" white_label="1" popup_position="bottom"]

Geef een reactie op dit artikel

[wpautbox authorid="175"]

Gerelateerde berichten

Fout: View 9ae0bfaop9 bestaat mogelijk niet

Andere berichten

Fout: View 9b0ab6bsdu bestaat mogelijk niet
[getsocial app="follow_bar"]
By |2017-09-23T01:20:45+01:00juni 23rd, 2017|Pedagogiek|0 Comments

About the Author:

Anja Diepeveen
De beste zorg voor uw kostbaarste bezit!” Zo luidt de slogan van het bedrijf, waarvoor ik werk. Een slogan, die ik zelf ruim tien jaar geleden voorstelde aan de eigenaresse van de organisatie. Nu, ruim tien jaar later, bleek dit ook echt zo te zijn! Inmiddels werken wij vanuit vijf verschillende locaties en vangen we honderden kinderen op in onze dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Chr. Kinderopvang Luna heeft haar naam gevestigd in Veenendaal. Een jaar geleden vroeg mijn vriendin of ik bij haar wilde komen werken. Het bedrijf was toe aan nieuwe ontwikkelingen en wilde meegaan met de vernieuwingen op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie. Of ik het personeel hiervoor wilde trainen… Aangezien ik toe was aan een nieuwe uitdaging, besloot ik het basisonderwijs vaarwel te zeggen en mij te richten op dit dynamische bedrijf. De pedagogisch medewerkers van Chr. Kinderopvang Luna zijn mijn collega’s geworden. Ik mag hen trainen en coachen in hun werk. Ik zie hoe zij iedere dag met hun hart en handen zorgen voor andermans kroost. Door hun werkhouding laten zij zien dat ze beseffen dat deze kinderen ook echt ‘kostbaar bezit’ zijn. Samen met hen kijk ik hoe we deze kinderen het best kunnen stimuleren in hun ontwikkeling. Want ze worden nu juist aan ons toevertrouwd op een leeftijd, dat ze het beste en het makkelijkst dingen leren. Naast deze job werk ik in mijn eigen praktijk als kindercoach. Fantastisch en dankbaar werk om kinderen een stapje verder te mogen helpen in hun ontwikkeling. Ten slotte mag ik ook als moeder voor drie opgroeiende pubers zorgen. Wat een rijkdom!