Lastig gedrag, zoals huilen, zeuren, met eten knoeien of niet luisteren, heeft aandacht nodig. We hebben de neiging om de effectieve strategie van negeren in te zetten. Toch heeft dit een nare bijsmaak en kunnen we beter aandacht besteden aan de behoefte achter het lastige gedrag.

Waarom werkt negeren?!
Alle kinderen (en grote mensen trouwens ook) hebben een grote behoefte aan aandacht. Contact vanuit empathie is het fundament voor een veilige hechting. We weten allemaal dat dit de basis is voor een gezonde ontwikkeling. Het zorgt ervoor dat kinderen later makkelijker en met meer vertrouwen in het leven staan.

Boris blijft maar huilen, om mijn aandacht te trekken. Als ik hem dat niet geef, dan houdt hij vanzelf op.

Als we lastig gedrag geen aandacht geven, door niet naar het kind te kijken, te doen alsof je het niet hoort of zelfs je rug naar hem of haar om draait, maak je geen contact. Kinderen zullen logischerwijs hun aandachttrekkende gedrag verhogen, ze worden nog luidruchtiger, drukker, of stouter. Ze snakken naar jouw empathische aandacht. Als we deze aandacht niet geven en blijven negeren, dan houdt het ‘lastige’ gedrag vanzelf op. Fijn, toch?!

Negeren heeft een nare bijsmaak
Negeren lijkt aan de oppervlakte erg effectief. Als we baby’s bijvoorbeeld lang laten huilen, dan houden ze vanzelf op. Het zorgt er alleen voor dat er meer stress, verdriet, en een slechtere band tussen opvoeder en kind ontstaat. Kinderen houden op met huilen, omdat ze niet die aandacht krijgen, die de voedingsstof is voor hun groei en ontwikkeling. We geven de kinderen eigenlijk de boodschap, dat hun emoties er niet toe doen. Of je doet er alleen toe als je je wenselijk gedraagt en onze regels volgt.

Maar even negeren is toch niet schadelijk? Het kan juist prettig zijn om even geen aandacht te hebben voor het negatieve gedrag.”

Dat deze stelling niet klopt, zie je duidelijk terug in het still face experiment. Als we onze natuurlijke reactie om aandacht te geven, negeren, blijkt al binnen 1 minuut dat dit onprettig is voor zowel ouder als kind.

Bij de wortel aanpakken
Daarnaast wordt ‘het probleem’ van het lastige gedrag niet bij de wortel aangepakt. Kinderen laten nooit expres vervelend gedrag zien, om jouw aandacht te trekken. Hij of zij kan op dat moment niet beter omgaan met een emotie of een situatie. Het is een onhandige schreeuw om jouw aandacht. Achter die schreeuw zit altijd een hele goede reden. Pas als we weten waar het lastige gedrag vandaan komt, kunnen we iets wezenlijks veranderen. Om hier meer zicht op te krijgen en praktische tips in op te doen, kom dan naar het opvoedevent op 10 of 11 april. Natuurlijk moet het lastige gedrag begrensd worden, maar er zijn veel liefdevollere en duurzamere manieren om dit te doen. Wil je hier meer over weten, dan kun je naar het event komen op 2 of 3 oktober.

Empathie voor lastig gedrag
Jezelf de vraag stellen; ‘Wat zou ik nodig hebben als ik dit kind was?’ Of ‘Hoe zou ik me voelen als ik het kind was?’ kunnen helpen om empathisch te reageren op het kind. Als je vanuit het perspectief van het kind kijkt, dan voelt negeren opeens minder prettig en kun je je inbeelden dan oprechte aandacht geven aan de behoefte erachter, veel meer zode aan de dijk zet. Wat leveren jou deze vragen op? Laat het gerust weten in de koffiebar.

Zoals gewoonlijk ging Boris rondom etenstijd weer veel huilen en zeuren. Ik knielde en vroeg hem; Ben je zo moe kerel en heb je ook nog eens honger?’ Prompt stopte zijn gezeur en met een boekje was hij even tevreden aan de tafel.’

[likebtn theme="custom" icon_l_c="#ffffff" icon_l_c_v="#ffffff" icon_d_c="#ffffff" icon_d_c_v="#ffffff" label_c="#ffffff" label_c_v="#ffffff" counter_l_c="#ffffff" counter_d_c="#ffffff" bg_c="#65b4a2" brdr_c="#65b4a2" lang="nl" dislike_enabled="0" icon_dislike_show="0" i18n_like="Inspirerend artikel" white_label="1" popup_position="bottom"]

Geef een reactie op dit artikel

[wpautbox authorid="147"]

Gerelateerde berichten

Fout: View 9ae0bfaop9 bestaat mogelijk niet

Andere berichten

Fout: View 9b0ab6bsdu bestaat mogelijk niet
[getsocial app="follow_bar"]
By |2017-09-23T01:31:07+01:00december 14th, 2016|Pedagogiek|0 Comments
Nathalie Hekking - Camacho & Sanne Bosmans
Wij, Nathalie en Sanne, (ortho)pedagogen bij Forsa inspireren je graag om je pedagogische blik te verruimen. We bloggen met herkenbare situaties en geven ideeën die direct toepasbaar zijn op de werkvloer. Zodat jij vanuit jouw kracht de kinderen de ruimte geeft om te groeien tot autonome personen. We werken met kinderopvang organisaties samen zodat er een sterk opvoedklimaat ontstaat. We adviseren en inspireren managers en pedagogische medewerkers, door middel van interactieve bijeenkomsten en coaching op de werkvloer. We merken dat het vooral gaat om het creëren van een nieuwe mindset over opvoeding. De pedagogische uitdagen komen vooral om de hoek kijken bij 'lastig' gedrag, juist bij lastig gedrag is het van belang om kinderen autonomie te verlenen en verbinding aan te gaan. We gunnen alle kinderen dat ze de ruimte krijgen om te groeien tot autonome personen. We geloven dat pedagogiek niets meer of minder is dan een relatie met elkaar aangaan, om kinderen autonomie te verlenen. Wat ons betreft gaat het om samenleven en kinderen te zien als mensen, die het recht hebben om vanuit respect en gelijkwaardigheid behandeld te worden. Hiermee valt het belonen en straffen (ook negeren, geven van consequenties en apart zetten) weg. In onze blogs willen we je inspireren om je pedagogische blik te verruimen. We geven praktische en prikkelende ideeën, zodat jij dit samen met je collega’s toe kunt passen in de kinderopvang. Heb je vragen, ideeën of wil je het pedagogische klimaat binnen je organisatie versterken? Neem contact met ons op, we denken graag met je mee.