De babyopvang is volop in beweging en de cursussen voor pedagogisch medewerkers om betere kwaliteit te bieden, schieten de pan uit. Toch maak ik me zorgen over deze turboversnelling, omdat we naar mijn idee te snel gaan en onvoldoende de tijd nemen om kwaliteit echt te borgen op de werkvloer.

Iedereen die ik spreek over de babyopvang, wil dat de kwaliteit helemaal top wordt. Er komen steeds meer opleidingen en cursussen die pedagogisch medewerkers leren, hoe zij in de praktijk de babyopvang kunnen versterken. Door het grote aanbod, zie je bijna door de bomen het bos niet meer. In de praktijk zie ik dan ook dat er vaak verschillende of te korte cursussen gevolgd worden, om alles op alles te zetten om de baby de beste kwaliteit te bieden. Toch blijkt dat dit tot nu toe te weinig zoden aan de dijk zet. Hoe kan dit?

Mijns inziens, geeft een cursus vaak een prikkel in nieuwe kennis en kunde. Maar de pm’ers kunnen vanuit die cursus, niet binnen en paar maanden, opeens betere babyopvang bieden. Daar is een duidelijke visie en verandering voor nodig binnen de gehele organisatie. De rol van de managers wordt vaak vergeten. Ook al heeft je team die cursus gevolgd die zeer goed aangeschreven staat, dit wil nog niet zeggen dat het in de praktijk ook daadwerkelijk verbeterd. Een cursus kan een begin zijn van een verandering, maar dat is bij lange na niet, het enige.

De kunst is om de nieuwe kennis en kunde te blijven toepassen. Dat is een hele uitdaging in de drukte en de waan van de dag, die de babyopvang kenmerkt. Om dit wel te kunnen doen, is het nodig dat we een vertragen. De turboversnelling, mag wat mij betreft stukken langzamer. We kunnen namelijk niet opeens van alles tot ons nemen en niet de tijd nemen om het te borgen op de werkvloer. Door een stapje terug te nemen en stil te staan bij de volgende vragen, kun je echt tijd maken voor een kwaliteitsslag in de babyopvang;

  • Hoe creëren we de tijd, rust en aandacht om de cursus toe te passen op de werkvloer?
  • Hoe ga ik tijd en ruimte maken om mijn team te coachen op de kennis en kunde van deze cursus?

Neem gerust de tijd om antwoord te vinden op deze vragen. Pak de ruimte om een plan te maken hoe je de cursus wilt gaan borgen op de werkvloer. Zolang jij als manager, pedagogisch specialist of -coach hier niet de tijd voor neemt, zal namelijk niemand het doen. Jij bent diegene die verantwoordelijk is voor het borgen en versterken van de kwaliteit. Dan mag jij ook echt de tijd nemen om hier gedegen keuzes en beslissingen voor te nemen.
Je kunt met ons contact opnemen om te zien hoe wij je hierin kunnen ondersteunen.

[likebtn theme="custom" icon_l_c="#ffffff" icon_l_c_v="#ffffff" icon_d_c="#ffffff" icon_d_c_v="#ffffff" label_c="#ffffff" label_c_v="#ffffff" counter_l_c="#ffffff" counter_d_c="#ffffff" bg_c="#65b4a2" brdr_c="#65b4a2" lang="nl" dislike_enabled="0" icon_dislike_show="0" i18n_like="Inspirerend artikel" white_label="1" popup_position="bottom"]

Geef een reactie op dit artikel

[wpautbox authorid="147"]

Gerelateerde berichten

Fout: View 9ae0bfaop9 bestaat mogelijk niet

Andere berichten

Fout: View 9b0ab6bsdu bestaat mogelijk niet
[getsocial app="follow_bar"]
By |2017-12-27T13:16:46+01:00december 27th, 2017|Management|0 Comments
Nathalie Hekking - Camacho & Sanne Bosmans
Wij, Nathalie en Sanne, (ortho)pedagogen bij Forsa inspireren je graag om je pedagogische blik te verruimen. We bloggen met herkenbare situaties en geven ideeën die direct toepasbaar zijn op de werkvloer. Zodat jij vanuit jouw kracht de kinderen de ruimte geeft om te groeien tot autonome personen. We werken met kinderopvang organisaties samen zodat er een sterk opvoedklimaat ontstaat. We adviseren en inspireren managers en pedagogische medewerkers, door middel van interactieve bijeenkomsten en coaching op de werkvloer. We merken dat het vooral gaat om het creëren van een nieuwe mindset over opvoeding. De pedagogische uitdagen komen vooral om de hoek kijken bij 'lastig' gedrag, juist bij lastig gedrag is het van belang om kinderen autonomie te verlenen en verbinding aan te gaan. We gunnen alle kinderen dat ze de ruimte krijgen om te groeien tot autonome personen. We geloven dat pedagogiek niets meer of minder is dan een relatie met elkaar aangaan, om kinderen autonomie te verlenen. Wat ons betreft gaat het om samenleven en kinderen te zien als mensen, die het recht hebben om vanuit respect en gelijkwaardigheid behandeld te worden. Hiermee valt het belonen en straffen (ook negeren, geven van consequenties en apart zetten) weg. In onze blogs willen we je inspireren om je pedagogische blik te verruimen. We geven praktische en prikkelende ideeën, zodat jij dit samen met je collega’s toe kunt passen in de kinderopvang. Heb je vragen, ideeën of wil je het pedagogische klimaat binnen je organisatie versterken? Neem contact met ons op, we denken graag met je mee.