Op 22 november 2016 is er in De Volkskrant een artikel verschenen. Dit artikel “Zorg over groot deel Nederlandse kinderopvang, vooral in arme wijken” heeft geleid tot vele reacties. Binnen een mum van tijd is het artikel op diverse social media, voornamelijk gericht op ouders, geplaatst en zijn nieuwszenders en radiostations met het artikel aan de haal gegaan.

Ik heb het artikel al bij meerdere pagina’s op Facebook voorbij zien komen en de nieuwsbrief van Kinderopvangtotaal heeft het artikel benoemd. Na een lange dag, heb ik het artikel erbij gepakt. Ik wilde weten waar al die commotie vandaan kwam, maar was vooral benieuwd waar het artikel op is gebaseerd.

Er is een beroep gedaan op de Wet Openbaar Bestuur, waarbij de risicoprofielen van vijf regionale Gemeentelijk Gezondheidsdiensten zijn vrijgegeven. 20% Van alle GGD gemeentes zijn meegenomen in het onderzoek. Dit is een goede steekproef, echter begonnen bij mij twijfels te ontstaan. Er zijn namelijk vijfentwintig GGD gemeentes. Van twintig gemeentes zijn deze gegevens nog niet bekend gemaakt. De vraag ontstaat natuurlijk ook waarom de gegevens van deze vijf gemeentes al bekend zijn gemaakt, zonder de overige gegevens af te wachten? Ook geeft het artikel duidelijk aan dat de gegevens voor intern gebruik bedoeld zijn. De vraag ontstaat dan waarom de gegevens landelijk bekend zijn gemaakt, als deze voor intern gebruik bedoeld zijn?

Terug naar het artikel

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat van deze vijf GGD gemeentes, meerdere gemeentes worden gemarkeerd als gemeentes met een hoger aantal gezinnen waarvan het gemiddelde inkomen lager is dan € 30.000 per jaar. Daarnaast is er in het onderzoek geen gebruik gemaakt van meerdere vormen van dataverzamelingsmethodes (triangulatie). Ook heb ik even gekeken naar de rode stipjes in Amsterdam die het artikel laat zien. Het merendeel van deze stipjes zitten, naar mijn mening, niet in ‘arme wijken’, zoals het artikel aangeeft. Met deze gegevens, kan ik vaststellen dat het onderzoek incorrect is en dat dit geen goede weergave geeft van de praktijk. Echter kan ik geen uitspraak doen over het gehele onderzoek, aangezien deze niet openbaar is gemaakt.

Risicoprofielen

Laten we beginnen met de risicoprofielen. Deze zijn opgesteld voor intern gebruik bij de GGD. Hiermee kunnen zij met één overzicht bekijken hoe het ervoor staat met een kinderopvangorganisatie. Amsterdam heeft, rond dezelde periode, de kwaliteitwijzer kinderopvang in werking gesteld, maar dit is helaas onvoldoende van de grond gekomen.
Bij deze website wordt ook gebruik gemaakt van de kleuren rood, oranje, geel en groen, net als in het risicoprofiel. Als houder kun je daarnaast ook informatie over het kinderdagverblijf invullen en is er een directe link naar de inspectierapporten. Hierdoor wordt er meer informatie gegeven wat een beter beeld geeft van de praktijk. Ik denk dat ‘De Volkskrant’ deze website over het hoofd heeft gezien, toen zij met veel moeite een beroep gingen doen op de Wet Openbaar Bestuur voor de risicoprofielen.

De risicoprofielen worden aangeduid met de kleuren rood, oranje, geel en groen, zoals eerder genoemd. De Volkskrant is een toelichting op deze kleuren vergeten te benoemen!
Een toelichting op de kleurcodes: groen staat daarbij voor ‘geen zorgen’, geel voor ‘lichte zorgen over de nabije toekomst’, oranje is ‘(lichte) zorg over actuele situatie’ en rood staat voor ‘serieuze zorgen over de actuele situatie in de kinderopvanglocatie en de nabije toekomst’. Een groen profiel wordt er afgegeven als een kinderopvangorganisatie twee (of meer) opeenvolgende jaren geen handhaving heeft gehad bij de inspectie. Een geel profiel geeft aan dat de kinderopvangorganisatie één handhaving heeft gehad, maar dat deze kinderopvangorganisatie in het groen zat alvorens de handhaving. Een oranje profiel houdt in dat er opnieuw een handhaving is geweest, terwijl de kinderopvangorganisatie al een geel profiel had. Als een kinderopvangorganisatie een rood profiel heeft, houdt dit in dat er handhavingen zijn geweest na inspecties, maar ook als de organisatie net is geopend. Een nieuwe kinderopvangorganisatie behoudt minimaal twee jaar zijn rode profiel.

De kleur houdt dus niet altijd in dat er veel handhavingen zijn geweest. Als een organisatie eenmaal een rood profiel heeft, moet deze minimaal twee jaar vlekkeloos door de inspecties doorlopen, voordat de organisatie kan doorstromen naar een oranje profiel.

In het artikel van De Volkskrant staan er in zestien rode stipjes in Amsterdam. Hiervan zijn vier kinderopvangorganisaties minder dan twee jaar open en is één kinderopvangorganisatie gesloten. Van de overgebleven elf organisaties heeft een deel bij de laatste inspectie een positief rapport. Deze kleuren zeggen dus niet veel als de inspectierapporten niet worden gelezen. De Volkskrant doet het voorkomen dat een inspectierapport ingewikkeld is om te lezen, maar als ouder wil je toch het beste voor je kind? Dan zal het doorlezen van een inspectierapport niet veel moeite zijn.

Ongeloofwaardig artikel

Kortom; het artikel is ongeloofwaardig en het onderzoek lijkt op onvoldoende gegevens te zijn gebaseerd. Door het artikel groot naar buiten te brengen verdient de Volkskrant code ROOD.

Omdat het onderzoek niet openbaar is gemaakt, kan ik hier echter geen bindende conclusie aan verbinden. Ouders kunnen zich niet werkelijk inlezen in het onderzoek en zijn de ‘conclusies’ die het artikel in ‘De Volkskrant’ worden getrokken niet te controleren. De lezers van dit artikel hebben vaak geen achtergrondinformatie over risicoprofiel en krijgen door het artikel een verkeerd beeld voorgeschoteld over de kleuren van de profielen.

Facebook

Ik zat vanochtend op Facebook, waar het artikel op een oudersite is geplaatst. Ouders gingen fanatiek kijken wel kleurtje hun kinderopvangorganisatie had en hier werd veel op gereageerd. Ik las paniek omdat hun kinderopvangorganisatie de kleur Rood had, maar de medewerkers zijn wel heel lief voor hun kind. Ook werd er gezegd dat zij toch maar naar een gastouder wilden kijken, niet wetend dat gastouders ook werken met risicoprofielen. Gelukkig werd er ook gezien dat hun kind op één van de weinige ‘groene’ organisaties zat. Allemaal ouders die de klok hebben horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt. Allemaal vanwege een artikel in ‘De Volkskrant’ waarin gebruik is gemaakt van onduidelijke en incomplete informatie.

Kwaliteit kinderopvang verbeteren

Ondanks mijn overduidelijke bezwaren tegen het onderzoek en vooral het artikel, ben ik het eens met de boodschap die ‘De Volkskrant’ heeft met het artikel. Ik probeer duidelijk te maken dat ik het oneens ben met de wijze waarop zij deze boodschap laten overkomen, maar vooral dat het op basis gebeurd van incomplete informatie. ‘De Volkskrant’ brengt echter wel een goed punt onder de aandacht bij het publiek, want als we eerlijk zijn kan de kwaliteit van de kinderopvang worden verbeterd. Minister Lodewijk Asscher is hier niet voor niets opnieuw mee bezig.

In mijn ogen moet de focus meer gaan liggen op de pedagogische kwaliteit. Daarnaast zijn veiligheid en hygiëne van belang, maar deze zijn absoluut niet het belangrijkst. Op dit moment ligt de nadruk tijdens de inspectie vaak op de papierwinkel, veiligheid en hygiëne. De pedagogische kwaliteit wordt geobserveerd en beoordeeld, maar hier mag van mij meer nadruk op worden gelegd. De pedagogisch kwaliteit is uiteindelijk belangrijker voor de stimulering van de ontwikkeling van het kind, dan het gevaar dat het kind bijvoorbeeld uit de beker van een ander drinkt.

Daarbij ben ik het ook met ‘De Volkskrant’ eens dat ouders op een makkelijkere wijze inzicht moeten krijgen in de kwaliteit van de kinderopvang. Dit moet alleen wel met een gedegen kwaliteitsmeting zijn en niet met een omslachtig middel zoals de risicoprofielen. Momenteel is er nog geen geschikte manier om ouders een goed beeld te geven van de praktijk.
Hoewel ik vele ideeën heb over de wijze waarop dit vorm kan krijgen, vraag ik mij af of een dergelijk traject ooit landelijk zal worden ingesteld. Belangrijker nog of deze ook zal worden uitgevoerd.

[likebtn theme="custom" icon_l_c="#ffffff" icon_l_c_v="#ffffff" icon_d_c="#ffffff" icon_d_c_v="#ffffff" label_c="#ffffff" label_c_v="#ffffff" counter_l_c="#ffffff" counter_d_c="#ffffff" bg_c="#65b4a2" brdr_c="#65b4a2" lang="nl" dislike_enabled="0" icon_dislike_show="0" i18n_like="Inspirerend artikel" white_label="1" popup_position="bottom"]

Geef een reactie op dit artikel

[wpautbox authorid="144"]

Gerelateerde berichten

Fout: View 9ae0bfaop9 bestaat mogelijk niet

Andere berichten

Fout: View 9b0ab6bsdu bestaat mogelijk niet
[getsocial app="follow_bar"]
By |2016-11-23T17:44:17+01:00november 23rd, 2016|Management|2 Comments

About the Author:

Daisy Koekkoek
Eigenaar bij Daisy’s Opstapje - Consultancy kinderopvang. Advies op maat voor elke kinderopvang organisatie. Van beleid schrijven, workshops tot aan advies, Daisy’s Opstapje helpt u met alle vragen rondom het runnen van een kinderdagverblijf. Met mijn blog wil ik jullie aan het denken zetten, ik wil jullie inspireren net een stapje extra te doen om jezelf en de organisatie te blijven ontwikkelen. Ik zal gevoelige onderwerpen , leuke onderwerpen en serieuze onderwerpen belichten met humor en een knipoog, zodat het lezen van de blog altijd leuk is en jouw vooral inspireert ermee aan de slag te gaan! Toen ik als leidinggevende in de kinderopvang werkte, kreeg ik vaak de vraag van bevriende kinderopvanghouders van mijn toenmalige baas: ‘Kun jij mij helpen met de protocollen?’ of ‘Wil je voor mij de zienswijze schrijven?’ Al snel begon ik op mijn vrije dagen andere kinderopvangorganisaties te helpen. Ik haalde ontzettend veel voldoening uit het werk, ik kon hiermee bijdragen aan een betere kwaliteit in de kinderopvang. Daarom begon ik ook met Daisy’s Opstapje. Met Daisy’s Opstapje kan ik mijn kennis, ervaring en soms ook de harde waarheid overdragen aan alle houders in de kinderopvang. Mijn doel? Simpel, de kwaliteit in de kinderopvang naar een hoger niveau brengen! Of mijn doel haalbaar is? Wellicht, maar het is in ieder geval een mooi doel. Elk kind in Nederland verdient de beste opvang, de beste ontwikkelingsmogelijkheden en de best getrainde pedagogisch medewerkers. Met Daisy’s Opstapje hoop ik daar aan bij te kunnen dragen. Al van jongs af aan wist ik wat ik later wilde gaan doen, namelijk in de kinderopvang werken. Als dat zou lukken dan wilde ik ook zeker weten mijn eigen kinderopvangorganisatie runnen/ beginnen. Daarom besloot ik de HAVO af te slaan. Ik zie mijn verblufte ouders nog zo voor mij staan, maar ik wilde ervoor zorgen dat ik zo snel mogelijk klaar was met de middelbare school zodat ik snel kon starten met de opleiding tot pedagogisch medewerker. Ik kwam op de BBL opleiding terecht waarbij ik vier dagen als pedagogisch medewerker in de kinderopvang werkte. Ik genoot elke dag, maar wist ook zeker, dit is niet mijn eindstation. Daarom besloot ik een relatief nieuwe, maar geweldige opleiding te gaan volgen: Pedagogisch Management aan de Fontys Hogeschool in Den Bosch. Deels pedagogiek en deels management en daarbij was de opleiding volledig gericht op het werken in de kinderopvang. Het was een totaalplaatje, je leerde alles wat je als manager in de kinderopvang zou moeten weten. Van management en recht tot ontwikkelingspedagogiek. Elke woensdag zat ik twee uur in de auto om mijn colleges te kunnen volgen. De rest van de dagen werkte ik als leidinggevende in de kinderopvang. Na vier leerzame jaren behaalde ik mijn diploma en mocht ik mijzelf Pedagogisch Manager noemen.