Vanaf april 2017 worden er strengere eisen aan luchtkwaliteit gesteld. De norm van het CO2 gehalte zal binnen de GGD-inspectie worden gecontroleerd, maar wellicht de grootste verandering: De GGD mag gaan handhaven indien de luchtkwaliteit niet in orde is.

Hoewel ik eind vorig jaar al met veel eigenaren, managers en leidinggevenden binnen de kinderopvang heb gesproken over deze wijziging, merk ik toch dat sommige nog niet weten dat er wijzingen aankomen of wat er precies gewijzigd zal worden. Met nauwelijks een maand te gaan tot deze wijziging vind ik dit best schokkend. Er zijn diverse artikelen over geschreven in verschillende kinderopvangmedia, enkele gemeentes hebben zelfs een brief gestuurd naar alle kinderopvangorganisaties. Helaas heeft het nieuws nog niet alle betrokkenen in de kinderopvang bereikt.

Ik verwacht in de periode van april 2017 tot april 2018 kinderopvang te spreken die niet aan de nieuwe eisen voldoen, omdat ze aangeven niks te weten of de wijzigingen niet goed hebben doorgevoerd binnen hun organisatie waardoor zij zijn gehandhaafd tijdens een inspectiebezoek. Om deze reden, ditmaal een informatieve, misschien iets saaiere blog dan wat je hier gewend bent. Maar het is nu echt tijd dat kinderopvangorganisaties hiermee aan de slag gaan!

Wat gaat er veranderen?

Uit onderzoek is gebleken dat de luchtkwaliteit binnen de kinderopvang vaak behoorlijk verbeterd kan worden. Slechte luchtkwaliteit kan verschillende gezondheidsrisico’s met zich meebrengen . Om de luchtkwaliteit te verbeteren, met name om de gezondheidsrisico’s voor kinderen te reduceren, zal de GGD vanaf april 2017 de luchtkwaliteit beoordelen. De meest inspecteurs in Nederland meten al het gehalte CO2 in kinderopvangruimtes, om aan de hand hiervan de luchtkwaliteit in beeld te brengen. Vanaf april 2017 zal de inspecteur niet alleen de meting verrichten, maar ook handhavend optreden indien de luchtkwaliteit onvoldoende is.

Hoe kan ik mijn luchtkwaliteit meten?

De makkelijkste manier om erachter te komen hoe de luchtkwaliteit binnen jouw kinderopvangorganisatie is, is door het meten van de CO2. Een CO2-meter kun je bij diverse winkels en websites krijgen.
Als je de CO2 meter eenmaal in huis hebt, is het zaak dat je de luchtkwaliteit in kaart gaat brengen. Ik raad je aan om een invulformulier te maken waarop je op minimaal één en het liefst twee momenten van de dag de CO2 meet en noteert. Dit dient niet alleen in de leefruimte maar ook in de slaapruimte gedaan te worden.
Daarnaast is het belangrijk dat de pedagogisch medewerkers weten welke stappen zij moeten ondernemen indien de CO2 meter een te hoge waarde aangeeft.

Ter informatie; Een goede luchtkwaliteit vergt een CO2-gehalte lager dan 800ppm, lager dan 650ppm indiceert een zeer goede luchtkwaliteit. Bij concentraties hoger dan 1000 ppm is de luchtkwaliteit ontoereikend. Vanaf deze meting mag de GGD handhavend optreden. Bij 1200 ppm en hoger is de CO2 veel te hoog.

Kortom het CO2 gehalte wil je graag tussen de 650ppm en 800ppm houden. Mocht het CO2-gehalte te hoog worden, dan dienen er acties te worden ondernomen. Deze acties zijn per organisatie sterk verschillend. Heb je mechanische ventilatie dan kan je deze hoger zetten, daarnaast kun je ramen en deuren openen of gebruik maken van airconditioning.
In de beginfase van het meten kun onderzoeken welke ventilatiemogelijkheden er allemaal zijn en welke het meest positieve effect hebben op het CO2-gehalte.

Wat verandert er voor mijn beleid?

Het is de bedoeling dat de luchtkwaliteit te allen tijde in orde is. Om dit goed te kunnen controleren zullen pedagogisch medewerkers door de dag heen diverse metingen moeten verrichten. Om de pedagogisch medewerkers te ondersteunen kan ik aanraden de nieuwe werkwijze op te nemen in een protocol.. Daarnaast kun je het gezondheidsrisico opnemen in de risico-inventarisatie gezondheid.

Wat verandert er voor de pedagogisch medewerkers?

De pedagogisch medewerkers zullen er dagelijks een (aantal) handeling(en) bij krijgen. Daarnaast dienen zij kennis te bezitten van de werkwijze met betrekking tot de luchtkwaliteit van de organisatie . De nieuwe werkwijze zullen zij in de praktijk moeten uitvoeren maar tevens ook kunnen verwoorden naar een inspecteur.

Waar kan ik verdere informatie vinden?

BOinK, belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, heeft een brochure gemaakt: Veilig en Fris. Hierin staat informatie over verschillende manieren van ventileren. De brochure rijkt ook oplossingen aan over hoe de ventilatie binnen jouw kinderopvang organisatie kan worden verbeterd.

Stappenplan luchtkwaliteit

De branche moet in actie komen voordat het te laat is. Hieronder vind je daarom een handige samenvatting in de vorm van een concreet stappenplan.

1. Schaf een CO2-meter aan
2. Stel een invulformulier op. Handige velden hierin:

  • Datum
  • Tijd
  • Gemeten CO2-gehalte
  • Gebruikte ventilatie / voorzieningen
  • Ondernomen acties na meting

3. Stel een protocol op voor de nieuwe werkwijze.
4. Breng de nieuwe werkwijze over aan medewerkers. Neem de tijd om de pedagogisch medewerkers te informeren over het onderwerp, maar met name ook bekend te laten worden met de nieuwe werkwijze.
5. Start met het gebruik van de meters en de nieuwe werkwijze.
6. Evalueer na een periode alle metingen.

Indien je het CO2 gehalte niet onder controle krijgt met de ventilatievoorzieningen die het pand op dat moment biedt, zal je als organisatie verder moeten kijken naar voorzieningen waarmee de luchtkwaliteit wel geoptimaliseerd kan worden. Het evalueren en eventueel bijstellen van de werkwijze en/of het toevoegen van ventilatievoorzieningen zijn essentiële stappen. Deze zullen ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit binnen jouw kinderopvang organisatie verbetert.
Uiteraard zullen er nog vele andere manieren zijn om je organisatie voor te bereiden op de wijzigingen. Ik vind de hierboven beschreven werkwijze het prettigst. Mocht jouw organisatie nog een andere mooie oplossing, werkwijze of gedachte hierover hebben, die van toegevoegde waarde is voor de collega’s in de branche, dan nodig ik je van harte uit om deze in de reacties te plaatsen. Op die manier kunnen we van elkaar leren, de beste werkwijze voor onszelf kiezen, maar vooral samen zorgen voor een gezondere kinderopvang!

Mocht je na het lezen van deze blog nog vragen hebben of wil je graag hulp met het aanpassen van jullie beleid en het implementeren hiervan? Neem dan gerust contact op met Daisy’s Opstapje of kijk op onze website hoe wij u kunnen ondersteunen

[likebtn theme="custom" icon_l_c="#ffffff" icon_l_c_v="#ffffff" icon_d_c="#ffffff" icon_d_c_v="#ffffff" label_c="#ffffff" label_c_v="#ffffff" counter_l_c="#ffffff" counter_d_c="#ffffff" bg_c="#65b4a2" brdr_c="#65b4a2" lang="nl" dislike_enabled="0" icon_dislike_show="0" i18n_like="Inspirerend artikel" white_label="1" popup_position="bottom"]

Geef een reactie op dit artikel

[wpautbox authorid="144"]

Gerelateerde berichten

Fout: View 9ae0bfaop9 bestaat mogelijk niet

Andere berichten

Fout: View 9b0ab6bsdu bestaat mogelijk niet
[getsocial app="follow_bar"]
By |2017-09-23T01:27:27+01:00maart 5th, 2017|Management|3 Comments

About the Author:

Daisy Koekkoek
Eigenaar bij Daisy’s Opstapje - Consultancy kinderopvang. Advies op maat voor elke kinderopvang organisatie. Van beleid schrijven, workshops tot aan advies, Daisy’s Opstapje helpt u met alle vragen rondom het runnen van een kinderdagverblijf. Met mijn blog wil ik jullie aan het denken zetten, ik wil jullie inspireren net een stapje extra te doen om jezelf en de organisatie te blijven ontwikkelen. Ik zal gevoelige onderwerpen , leuke onderwerpen en serieuze onderwerpen belichten met humor en een knipoog, zodat het lezen van de blog altijd leuk is en jouw vooral inspireert ermee aan de slag te gaan! Toen ik als leidinggevende in de kinderopvang werkte, kreeg ik vaak de vraag van bevriende kinderopvanghouders van mijn toenmalige baas: ‘Kun jij mij helpen met de protocollen?’ of ‘Wil je voor mij de zienswijze schrijven?’ Al snel begon ik op mijn vrije dagen andere kinderopvangorganisaties te helpen. Ik haalde ontzettend veel voldoening uit het werk, ik kon hiermee bijdragen aan een betere kwaliteit in de kinderopvang. Daarom begon ik ook met Daisy’s Opstapje. Met Daisy’s Opstapje kan ik mijn kennis, ervaring en soms ook de harde waarheid overdragen aan alle houders in de kinderopvang. Mijn doel? Simpel, de kwaliteit in de kinderopvang naar een hoger niveau brengen! Of mijn doel haalbaar is? Wellicht, maar het is in ieder geval een mooi doel. Elk kind in Nederland verdient de beste opvang, de beste ontwikkelingsmogelijkheden en de best getrainde pedagogisch medewerkers. Met Daisy’s Opstapje hoop ik daar aan bij te kunnen dragen. Al van jongs af aan wist ik wat ik later wilde gaan doen, namelijk in de kinderopvang werken. Als dat zou lukken dan wilde ik ook zeker weten mijn eigen kinderopvangorganisatie runnen/ beginnen. Daarom besloot ik de HAVO af te slaan. Ik zie mijn verblufte ouders nog zo voor mij staan, maar ik wilde ervoor zorgen dat ik zo snel mogelijk klaar was met de middelbare school zodat ik snel kon starten met de opleiding tot pedagogisch medewerker. Ik kwam op de BBL opleiding terecht waarbij ik vier dagen als pedagogisch medewerker in de kinderopvang werkte. Ik genoot elke dag, maar wist ook zeker, dit is niet mijn eindstation. Daarom besloot ik een relatief nieuwe, maar geweldige opleiding te gaan volgen: Pedagogisch Management aan de Fontys Hogeschool in Den Bosch. Deels pedagogiek en deels management en daarbij was de opleiding volledig gericht op het werken in de kinderopvang. Het was een totaalplaatje, je leerde alles wat je als manager in de kinderopvang zou moeten weten. Van management en recht tot ontwikkelingspedagogiek. Elke woensdag zat ik twee uur in de auto om mijn colleges te kunnen volgen. De rest van de dagen werkte ik als leidinggevende in de kinderopvang. Na vier leerzame jaren behaalde ik mijn diploma en mocht ik mijzelf Pedagogisch Manager noemen.