Het sinterklaasfeest is een tijd waarin de fantasie van kinderen wordt aangesproken. Het levert ook vaak veel spanning op bij kinderen en het brengt op de groep onrust met zich mee. Hoe zorg je dat kinderen rond deze tijd ook ontspannen en echt kunnen genieten van het gezellige en magische feest?  

Het sinterklaasfeest staat vol van gezelligheid, saamhorigheid en fantasie. Desalniettemin levert het voor kinderen ook heel veel onrust op. Het feest staat vol spanning, onvoorspelbaarheid en onbekendheid. “Is Sinterklaas er al? Wat voor cadeautjes krijg ik? Wanneer mag ik mijn schoen zetten? Hoe komen de pieten bij mij thuis ’s nachts?” Hierdoor zijn de kinderen vaak vermoeider en lastiger in hun gedrag. Met als gevolg dat wij als volwassenen hen meer gaan corrigeren. Dit hoeft niet als we op de groep extra aandacht besteden aan de behoeften van kinderen in deze periode.

Rond deze periode hebben de kinderen extra veel behoefte aan verbinding, om op deze manier de spanning te verminderen. Ook de behoefte aan autonomie is groot, omdat er zoveel onverwachts gebeurd. Zo mag een kind opeens een schoen zetten en zit er plotseling een cadeautje in of is er opeens een intocht van Sinterklaas. De kinderopvang is bij uitstek de plek om aan de behoefte van verbinding te voldoen, omdat kinderen zich in een hele groep veilig en geborgen kunnen voelen. Ze krijgen de tijd om hun eigen (fantasie)spel te spelen en de ruimte om zelf te bepalen wat ze gaan doen.

In de groep zou je vanuit de behoefte aan verbinding en autonomie meer tijd kunnen nemen om de harmonie te versterken. Hieronder een aantal suggesties, die we ook tijdens het opvoedevent behandeld hebben met meer dan 60 enthousiaste pedagogisch medewerkers, die je dagelijks toe kan passen, vanuit de traditie van Sinterklaas. (bekijk dit filmpje voor toelichting).

  • Elkaar helpen met jasjes aan doen, handjes wassen, kleren aandoen etc. Als kinderen elkaar helpen dan zijn ze echt in contact met elkaar, het empathisch vermogen wordt versterkt. Zo gebruik je ook de symboliek van Sinterklaas, omdat Nicolaas van Myra, waar het feest o.a. op berust is, stond bekend om zijn vrijgevigheid, wat geleid heeft om cadeautjes te geven.
  • De kinderen extra veel voorlezen. Dit kan uit een sinterklaasboek zijn, maar juist ook andere onderwerpen kunnen rust geven. Samen bij elkaar zitten, waarbij er vaak extra fysiek contact is, bevordert de groepsverbinding. Het verminderd de spanning en het heeft een positief effect op de taalontwikkeling. Wodan, de god waar het feest ook op gebaseerd is, gaf de mensen (runen)letters, om hun taal te bevorderen. In plaats van het geven van suikerrijke chocoladeletters, gebruik je nu de symboliek door meer voor te lezen.
  • Maak samen met de kinderen een groot boek van de dag en laat ze erin tekenen wat ze willen doen. Dit voldoet aan hun behoefte van autonomie, structuur en duidelijkheid. Het boek van Sinterklaas, waar alles in staat, kun je op deze manier mee nemen in je verhaal.
  • Speel oneindig kiekeboe of verstoppertje. Samen spelen bevordert de harmonie en het spelletje zorgt ervoor dat de kleine kinderen situaties beter begrijpen en dat dingen blijven bestaan, zonder dat ze het zien. Dit zorgt vaak voor minder angst, een thema wat vaak speelt rondom Sinterklaas. Nicolaas wilde in zijn tijd ook liever niet gezien worden, omdat hij onbaatzuchtig was, desondanks bleef hij uiteraard bestaan.
  • Speel met elkaar ook veel fantasiespelletjes en laat ze zich verkleden. Het Sinterklaasfeest is één groot fantasiefeest en het verbeeldingsvermogen van kinderen zorgt ervoor dat ze zich steeds weer verplaatsen in anderen. Ook dit bevorderd weer empathie. Daarbij bepalen de kinderen helemaal zelf wat ze zijn en wat ze doen. Ga bijvoorbeeld net zoals de god Wodan eens vliegen op zijn paard. Bedenk met elkaar nog andere manieren om te vliegen en doet dit na. Laat vooral jouw verbeelding de vrije loop en geniet net zoals de kinderen van het magische fantasiefeest.

Wil je nog meer praktische tips hoe je meer voor ontspanning zorgt? Laat het ons dan weten, dan denken we met je mee, dit kan zowel virtueel, in de koffiebar of life.

 

[likebtn theme="custom" icon_l_c="#ffffff" icon_l_c_v="#ffffff" icon_d_c="#ffffff" icon_d_c_v="#ffffff" label_c="#ffffff" label_c_v="#ffffff" counter_l_c="#ffffff" counter_d_c="#ffffff" bg_c="#65b4a2" brdr_c="#65b4a2" lang="nl" dislike_enabled="0" icon_dislike_show="0" i18n_like="Inspirerend artikel" white_label="1" popup_position="bottom"]

Geef een reactie op dit artikel

[wpautbox authorid="147"]

Gerelateerde berichten

Fout: View 9ae0bfaop9 bestaat mogelijk niet

Andere berichten

Fout: View 9b0ab6bsdu bestaat mogelijk niet
[getsocial app="follow_bar"]
By |2017-09-23T01:31:41+01:00november 10th, 2016|Management|0 Comments
Nathalie Hekking - Camacho & Sanne Bosmans
Wij, Nathalie en Sanne, (ortho)pedagogen bij Forsa inspireren je graag om je pedagogische blik te verruimen. We bloggen met herkenbare situaties en geven ideeën die direct toepasbaar zijn op de werkvloer. Zodat jij vanuit jouw kracht de kinderen de ruimte geeft om te groeien tot autonome personen. We werken met kinderopvang organisaties samen zodat er een sterk opvoedklimaat ontstaat. We adviseren en inspireren managers en pedagogische medewerkers, door middel van interactieve bijeenkomsten en coaching op de werkvloer. We merken dat het vooral gaat om het creëren van een nieuwe mindset over opvoeding. De pedagogische uitdagen komen vooral om de hoek kijken bij 'lastig' gedrag, juist bij lastig gedrag is het van belang om kinderen autonomie te verlenen en verbinding aan te gaan. We gunnen alle kinderen dat ze de ruimte krijgen om te groeien tot autonome personen. We geloven dat pedagogiek niets meer of minder is dan een relatie met elkaar aangaan, om kinderen autonomie te verlenen. Wat ons betreft gaat het om samenleven en kinderen te zien als mensen, die het recht hebben om vanuit respect en gelijkwaardigheid behandeld te worden. Hiermee valt het belonen en straffen (ook negeren, geven van consequenties en apart zetten) weg. In onze blogs willen we je inspireren om je pedagogische blik te verruimen. We geven praktische en prikkelende ideeën, zodat jij dit samen met je collega’s toe kunt passen in de kinderopvang. Heb je vragen, ideeën of wil je het pedagogische klimaat binnen je organisatie versterken? Neem contact met ons op, we denken graag met je mee.