Almere, 9 mei 2017

Geachte mijnheer Asscher,

Ik maak me grote zorgen. Wat lees ik in het kinderopvang vakblad Kinderopvang Totaal:

Door de veranderingen in de beroepskracht kindratio (bkr), zullen er meer beroepskrachten nodig zijn in de babyopvang (+ 2000 fte) en minder in de bso (- 1400 fte). Asscher verwacht dat een deel van de benodigde beroepskrachten in de babyopvang kan worden opgevuld met boventallige pedagogisch medewerkers uit de bso.”

Ik schrok me rot.

Gelukkig brengt u even later nog wel wat nuance aan met de opmerking: ”Het is niet exact aan te duiden voor hoeveel gevallen dit mogelijk is. De lijsten met kwalificerende opleidingen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang komen deels overeen. Er zijn echter ook verschillen. Het zal afhangen van de opleiding die de beroepskracht in de buitenschoolse opvang heeft gevolgd en de kwaliteiten die de beroepskracht heeft, of hij of zij ook aan de slag kan als beroepskracht in de dagopvang.”

Mag ik u er aan herinneren dat het in de babyopvang niet alleen gaat om de beroepskracht kindratio (bkr), maar ook;

  1. dat de hoeveelheid beroepskrachten (gezichten op de groep) op een babygroep beperkt zou moeten zijn in verband met “hechting” tussen beroepskracht en baby,
  2. dat deze relatie zelfs voor “onveilig gehechte kinderen een compensatie zou kunnen zijn” en dat dit blijkbaar onderdeel van het Pedagogisch Curriculum gaat worden,
  3. dat er veel behoefte is aan scholing van PM-ers op de babygroep omdat zij in het algemeen zelf vinden dat ze eigenlijk te weinig weten over de ontwikkeling van baby’s,
  4. dat in het 1e jaar de herseninhoud van een baby bijna verdrievoudigt en het kind dus een gigantische ontwikkeling doormaakt en dat feitelijk de blauwdruk voor de rest van het leven in de babyperiode wordt gemaakt,
  5. dat in die babyperiode dus JUIST de ontwikkeling zorgvuldig en afgestemd op het individu moet worden ondersteund en “geprikkeld”,
  6. dat dus de ALLERBESTE beroepskrachten op die groepen moeten werken die, naast ervaring ook ruime kennis moeten hebben van de ontwikkeling van baby’s, en van het ouderschap om ouders te kunnen ondersteunen, en gebruik zouden moeten kunnen kunnen maken van voldoende geschikte ruimten, inrichting en ontwikkelingsmateriaal,
  7. dat iedere (met boventalligheid bedreigde) BSO-er met “vaste lasten” geen “nee” gaat zeggen tegen overplaatsing naar de babygroep ook al hebben ze geen “feeling” met en “verstand van” de doelgroep, en dus:
  8. wat dat gaat betekenen voor de kwaliteit van de ontwikkeling van de baby’s :(,
  9. dat de baby’s van nu de volwassenen van straks zijn,
  10. en dat investeren in de allerjongsten op latere leeftijd zich dubbel en dwars uitbetaald!

Met uw suggestie dat het overschot BSO-PMers (al dan niet voor een deel) overgeheveld kan worden naar de Babygroepen (met al uw mitsen en maren inbegrepen) geeft reden en mogelijkheid aan de kinderopvang om te tornen aan de verbetering van de kwaliteit van de baby-opvang. Feitelijk haalt u hiermee uw eigen intentie om de kwaliteit van de babyopvang te verbeteren indirect weer onderuit. BSO is echt een hele andere tak van sport dan KDV. De kans dat een BSO-er een hele goede babyleidster wordt, lijkt echt erg klein.

Ik hoop van ganser harte dat u de suggestie voor de inzet van BSO-PMers in de babyopvang in zult willen slikken. Dat lijkt mij voor de branche en met name voor de baby’s de beste oplossing.

Hoogachtend,

Marije Magito

Jonge Kind Centrum

[likebtn theme="custom" icon_l_c="#ffffff" icon_l_c_v="#ffffff" icon_d_c="#ffffff" icon_d_c_v="#ffffff" label_c="#ffffff" label_c_v="#ffffff" counter_l_c="#ffffff" counter_d_c="#ffffff" bg_c="#65b4a2" brdr_c="#65b4a2" lang="nl" dislike_enabled="0" icon_dislike_show="0" i18n_like="Inspirerend artikel" white_label="1" popup_position="bottom"]

Geef een reactie op dit artikel

[wpautbox authorid="191"]

Gerelateerde berichten

Fout: View 9ae0bfaop9 bestaat mogelijk niet

Andere berichten

Fout: View 9b0ab6bsdu bestaat mogelijk niet
[getsocial app="follow_bar"]
By |2017-05-10T13:46:55+01:00mei 10th, 2017|Management|0 Comments

About the Author:

Marije Magito
Jonge Kind Centrum. Al jaren help en leer ik professionals in de kinderopvang en het basisonderwijs om nog beter aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van kinderen. Dit doe ik op een professionele, gepassioneerde wijze door middel van trainingen en individuele videocoaching op de werkvloer. Voor de gesubsidieerde trainingen "Oog voor Interactie" en "TINK" kun je bij mij terecht. Daarnaast ben ik gecertificeerd Ko-totaal trainer, dus ook Uk & Puk, en (A.I.T.) gecertificeerd VIB-er (Video Interactie Begeleider). Als vrijwilliger ben ik de initiator van het congres voor professionals in de Week van het Jonge Kind Almere. Ook ben ik verbonden als medebeheerder aan het digitale platform ENTZA, Expertisenetwerk Nul tot Zesjarigen Almere. Naast mijn werkzaamheden voor professionals faciliteer ik de leidsters van de ouder-kind programma's (baby's, dreumesen en peuters) van het Jonge Kind Centrum (JKC). Met The Happiest Baby methode help ik ouders met een onrustige, weinig slapende of huilbaby de “handleiding” van hun kind nog beter te leren begrijpen en beter bij hun behoeften aan te sluiten. Hiermee komt de baby EN de ouder tot rust en komt er weer ruimte voor positief contact. Mijn doel is om binnen het Jonge Kind Centrum een mooi pakket aan diensten van hoge kwaliteit aan ouders van jonge kinderen en aan professionals in kinderopvang, peuterspeelzaal en onderwijs aan te bieden. Benieuwd naar mijn CV? Kijk dan op mijn Linkedinprofiel. Volg het Jonge Kind Centrum op Twitter, Facebook en Instagram.