Er is een grote kans dat jij in de wereld van de kinderopvang terecht bent gekomen vanwege jouw liefde voor het opgroeiende kind. Klopt toch? In ons vorige blog probeerde we je al een beetje uit te dagen door je frustraties over de kinderopvang met ons te delen. Want iets dat echt aan je hart gaat, daar maak je je hard voor en kan altijd beter. In dit blog nemen we je graag nog een stukje verder mee in jouw kansen in de kinderopvang in combinatie met jouw liefde voor kinderen. Jij kunt namelijk echt wat betekenen voor die apekoppen! De kansen voor jouw om echt wat te betekenen liggen voor het oprapen! Lees snel verder…

De informatie uit dit blog is gebaseerd op een review van Paul D. Loprinzi, Robert E. Davis en Yang-Chieh Fu uit 2015 getiteld: Early motor skill competence as a mediator of child and adult physical activity.

We bewegen met z’n allen steeds minder. Een direct gevolg hiervan is dat het straatbeeld zich steeds meer vult met zogenaamde welvaartsziekten (zoals obesitas). Tegelijkertijd komt er er ook steeds meer bewijs dat het aanleren van bewegingen bij het jonge kind een voorwaarde kan zijn voor het meedoen bij activiteiten en het hebben van voldoende fysieke activiteit in het dagelijks leven op latere leeftijd (Loprinzi et al., 2012). Het gaat hierbij dus niet alleen om de logische relatie tussen het feit dat je door meer te bewegen op dat moment ook actiever bent, met bijbehorende gezondheidsvoordelen, maar dat er meer aan de hand is.

Een verborgen kans met verstrekkende gevolgen

Waar het op lijkt is dat dat jij de mogelijkheid hebt om een diepere laag aan verbindingen in het brein van deze kinderen aanleggen! Er zijn namelijk relaties gevonden tussen motorische vaardigheid van jonge kinderen, hun neurologische ontwikkeling en toekomstig succes in het behalen van doelen (Pagani et al., 2010; Grissmer et al., 2010). Op die manier reikt jouw invloed op het leven van het kind verder, veel verder, dan dat ene moment! Daar komt nog eens bij dat een voldoende breed beweegpatroon ook gelinkt is aan verbeterd denkvermogen en sociale- en emotionele functies (Piek et al., 2006, 2008; Skinner and Piek, 2001). Gerelateerd hieraan en specifiek voor de dagopvang liet een onderzoek in Finland zien dat bewegingsvaardigheden en de ontwikkeling van de grove motoriek gerelateerd zijn aan de fysieke activiteit in het dagelijks leven van 4-jarigen (Iivonen et al., 2013). Ditzelfde werd bij een vergelijkbare groep ook gevonden in de Verenigde Staten (Williams et al., 2008).

En hoe mooi is het dat jij hier dus een echte bijdrage aan kunt leveren!

Drie categorieën van motorische vaardigheden

Heel moeilijk hoeft het ook niet te zijn hoor. Als je kijkt naar de verschillende richtlijnen, kun je de bewegingen die een kind moet leren verdelen in drie eenvoudig te begrijpen categorieën.

Het gaan om bewegingen:

  1. waar het kind zichzelf verplaatst,
    • denk hierbij bijvoorbeeld aan lopen, rennen, klimmen, klauteren, springen, huppelen
  2. waar het kind iets manipuleert
    • zoals het gooien of vangen van een bal, maar ook knippen, prikken en kleuren
  3. waar zogenaamde niet-verplaatsings gerelateerde bewegingen plaatsvinden.
    • Hierbij gaat het om allerlei balans vormen

Beweegplezier een belangrijke sleutel

Zonder al te diep in te gaan op moeilijke modellen zoals die van Loprinzi, Davis en Fu (2015) lijkt er bewijs te zijn dat bewegen niet het doel op zich hoeft te zijn, maar ook jij het kunt gebruiken als middel om een daadwerkelijke bijdrage te kunnen leveren aan een gezondere toekomst van de kinderen in jouw groep(en). Moet je nagaan! Door jouw handelingen nu, heb jij echt een bijdrage geleverd aan de gezondheid en daarmee het levensgeluk van de apekoppen. Wat een kans! Misschien beseffen de kinderen dit later niet meer, maar mogen wij jou dan vanuit hier even een schouderklopje geven!

Leer Monkey Moves kennen deze zomer

Het is minder makkelijk om kinderen elke keer aan te bieden wat ze nodig hebben en de lessen leuk te houden. Waarbij activiteiten voor elk kind op hun eigen niveau worden aangeboden. We krijgen dit vaak te horen tijdens ons workshops op KDV’s en BSO’s

Gelukkig is dit waar wij bij Monkey Moves heel goed in zijn. Wij zijn er om jou te ondersteunen bij het realiseren van de best mogelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor de kinderen bij jullie in de opvang.

Om dit kracht bij te zetten hebben we in juli en augustus alle kinderdagverblijven en BSO’s de kans om kennis te maken met de apeleuke vakantieworkshops van Monkey Moves. Met 15% korting! Kijk op deze pagina en download onze brochure. De beschikbaarheid deze maanden is uiteraard niet oneindig, daarom Vol=Vol.

Leer ons deze zomer kennen en zie hoe wij de funfactor voor elk kind in het beweegaanbod inbouwen. Juist die funfactor en succesbeleving blijkt uit het eerder aangestipte model van Loprinzi en collega’s (2015) een belangrijk onderdeel van de schakel. Zij stellen dat het uiteindelijke gevoel van kunde bijdraagt aan plezier en andersom. Als een kind veel plezier heeft in bewegen zal zijn zelfbeeld hierover veranderen en het daardoor vaker willen doen. (In een van onze volgende blogs wijden we een heel blog aan het zelfbeeld van kinderen rondom bewegen).

Samengevat

Samenvattend kun je stellen dat er voor jou/ jullie grote kansen liggen om een significante invloed te hebben op de rest van de ontwikkeling van de kinderen. Er komen steeds meer bewijzen dat het juist voor kinderen in de kinderopvangleeftijd belangrijk is om voldoende bewegingsvaardigheden te ontwikkelen. Hierdoor zijn kinderen makkelijker en vaker lichamelijk actief gedurende hun tijd op kleuterschool. Daarnaast zullen ze door een vroege ontwikkeling van de motorische vaardigheden meer kunnen genieten van bewegen, wat ook weer effect heeft op hun beweeggedrag op de lange termijn. En een leven lang gezond bewegen zorgt op haar beurt weer voor lagere zorgkosten voor het individu en de gehele maatschappij later. Uiteraard moet het beweegaanbod wel aansluiten bij het niveau en de belevingswereld van de kinderen en daar helpen we bij Monkey Moves graag bij.

Bronnen:

Grissmer, D., Grimm, K.J., Aiyer, S.M., Murrah,W.M., Steele, J.S., 2010. Fine motor skills and early comprehension of the world: two new school readiness indicators. Dev. Psychol. 46 (5), 1008.

Iivonen, K.S., Saakslahti, A.K., Mehtala, A., 2013. Relationship between fundamental motor skills and physical activity in 4-year-old preschool children. Percept. Mot. Skills 117 (2), 627–646.

Loprinzi, D.P., Davis, R.E., Fu, Y., 2015. Early motor skill competence as a mediator of child and adult physical activity. Preventive Medicine Reports (2), 833–838

Loprinzi, P.D., Cardinal, B.J., Loprinzi, K.L., Lee, H., 2012. Benefits and environmental determinants of physical activity in children and adolescents. Obes. Facts 5 (4), 597–610.

Pagani, L.S., Fitzpatrick, C., Archambault, I., Janosz, M., 2010. School readiness and later achievement: a French Canadian replication and extension. Dev. Psychol. 46 (5), 984.

Piek, J.P., Baynam, G.B., Barrett, N.C., 2006. The relationship between fine and grossmotorability, self-perceptions and self-worth in children and adolescents. Hum. Mov. Sci. 25 (1), 65–75.

Piek, J.P., Dawson, L., Smith, L.M., Gasson, N., 2008. The role of early fine and gross motor development on later motor and cognitive ability. Hum. Mov. Sci. 27 (5), 668–681.

Skinner, R.A., Piek, J.P., 2001. Psychosocial implications of poor motor coordination in children and adolescents. Hum. Mov. Sci. 20 (1–2), 73–94.

Williams, H.G., Pfeiffer, K.A., O’Neill, J.R., et al., 2008.Motor skill performance and physical activity in preschool children. Obesity 16 (6), 1421–1426.

[likebtn theme="custom" icon_l_c="#ffffff" icon_l_c_v="#ffffff" icon_d_c="#ffffff" icon_d_c_v="#ffffff" label_c="#ffffff" label_c_v="#ffffff" counter_l_c="#ffffff" counter_d_c="#ffffff" bg_c="#65b4a2" brdr_c="#65b4a2" lang="nl" dislike_enabled="0" icon_dislike_show="0" i18n_like="Inspirerend artikel" white_label="1" popup_position="bottom"]

Geef een reactie op dit artikel

[wpautbox authorid="956"]

Gerelateerde berichten

Fout: View 9ae0bfaop9 bestaat mogelijk niet

Andere berichten

Fout: View 9b0ab6bsdu bestaat mogelijk niet
[getsocial app="follow_bar"]
Team Monkey Moves
Wij geloven dat iedereen vanaf jongs af aan de mogelijkheid heeft om een leven lang gezond in beweging te zijn. Helaas is de trend dat er minder bewogen wordt, ongezonder gegeten wordt en minder sociale cohesie is. Dit heeft allerlei maatschappelijke problemen tot gevolg. Wij horen de vraag van ouders en kinderopvangorganisaties om hulp bij het aanbieden van slimme beweegoplossingen voor jonge kinderen en horen ook dat de kosten van beweeglessen aan kleine groepjes niet voor de gehele markt financieel haalbaar is. Wij zien in de media, in vakliteratuur en om ons heen een stijging van het aantal kinderen met obesitas en een groeiend aantal kinderen met een eerste aanleg voor allerlei welvaartsziekten. De zorgkosten blijven maar stijgen en de overheid heeft moeite om preventieprogramma’s goed in de markt te zetten en waar bewegen ambtelijk wordt gestuurd vanaf de basisschool mist visie een aanpak voor kinderen tot 4 jaar. Daarnaast zien we dat kinderen die aan het sporten zijn bij een verenigingen van populaire sporten overvraagd worden en komen blessures en burn-out klachten steeds vaker voor bij jonge kinderen. Wij hebben kennis en ervaring als bewegingswetenschappers en beweegprofessionals met het in beweging brengen van jonge kinderen vanuit een physical literacy en multisport gedachte. Wij zijn sterk in samenwerken en als social enterprise kunnen wij een bijdrage leveren aan een gezondere generatie kinderen Wij brengen plezier in gezond bewegen weer terug in de beleefwereld van kinderen. Waarbij bewegen als middel wordt ingezet om meer zelfvertrouwen te creëren, een positief zelfbeeld te ontwikkelen en daarmee zelfredzaamheid te bevorderen. Dit doen we vanuit een multi-stakeholder perspectief, en met een breed consortium van (kennis)partners.