Regelmatig kom ik bij klanten die quasi verbaasd zeggen; ‘maar dat moet toch?’ of ‘dat mag toch niet?’. Zo kom ik dan ook vaak ‘fabeltjes’ , misverstanden of overbezorgde houders en leidinggevende tegen. Zij doen iets omdat zij denken dat dit moet terwijl dat helemaal niet zo is! Hoogst tijd voor een blog over deze prachtige fabeltjes en of deze nu wel of niet waar zijn.

Fabeltje nummer 1; werken met de risicomonitor van veiligheids.nl is verplicht

Absoluut het grootste fabeltje in kinderopvangland! Het werken met de risicomonitor is niet verplicht! Het is een handig hulpmiddel en als je weinig ervaring hebt in de kinderopvang kan deze tool je heel goed helpen. Echter ben je het absoluut niet verplicht. Je mag je beleid veiligheid en gezondheid vorm geven op een manier die jij prettig vindt. Uiteraard moet deze voldoen aan verschillende wettelijke eisen en er uiteindelijk toe leiden dat veilige en gezonde kinderopvang gewaarborgd is, maar de verplichting van de risico monitor is er niet! Zo werk ik zelf met een eigen ontworpen format en heb ik diverse klanten die met veel succes hun eigen beleid veiligheid en gezondheid hebben vorm gegeven.

Fabeltje nummer 2; er mogen maar twee medewerkers op de babygroep staan

Met de nieuwe wetgeving zijn er wat vragen ontstaan over het vaste gezichtencriterium. Ik wordt dan ook regelmatig gebeld met de vraag; als ik maar twee medewerkers op de babygroep mag inzetten moet ik ze dan verplichten om vijf dagen te gaan werken? Nee hoor niet nodig! Het vaste gezichtencriterium houdt in dat op de dag minimaal één van de twee vaste gezichte aanwezig mag zijn. Diegene die ernaast staat mag dus iemand anders zijn. Ik raad je wel aan om de vaste gezichten vier dagen te laten werken en daarnaast één vertrouwde pedagogisch medewerker te plaatsen, het is natuurlijk niet bevorderlijk voor de baby’s om elke dag een ander gezicht naast de vaste pedagogisch medewerker te zien

Fabeltje nummer 3; als mijn vaste gezicht op vakantie is ben ik in overtreding

Dit fabeltje is helaas waar. Daarom raad ik je ook absoluut aan om de vaste gezichte vier dagen te laten werken. Daarnaast is het belangrijk dat je nooit de vaste gezichten gelijktijdig op vakantie laat gaan. Wanneer er dan één vast gezicht op vakantie is en / of ziek is, is er slecht één dag per week geen vaste gezicht aanwezig. Zet op deze dag in ieder geval een vertrouwde pedagogisch medewerker in. Als je als houder kan aantonen dat je veel inspanning hebt verricht om elke dag een vast gezicht op de groep te hebben en het door omstandigheden ( ziekte, verlof en vakantie) niet is gelukt om op één dag een vast gezicht op de groep te hebben dan zal de inspecteur naar alle waarschijnlijkheid in het inspectierapport opnemen; overtreding van de wet , adviseert om niet handhavend op te treden.

Fabeltje nummer 4; als er een pedagogisch medewerker alleen op de groep staat met openen of sluiten telt dit mee voor de drie-uursregeling

Als een pedagogisch medewerker alleen op de groep staat betekent dit niet meteen dat dit af gaat van de drie-uursregeling. Pas wanneer de pedagogisch medewerker teveel kinderen opvang dan toegestaan is volgens de BKR begint ‘de klok te tikken’ en wijk je af volgens de drie-uursregeling. Bijvoorbeeld; op 7:00 uur gaat het kinderdagverblijf open, er staat één pedagogisch medewerker op de peutergroep. Om 8:30 komt de negende peuter binnen, vanaf dit moment wijk je af van de BKR en telt het mee voor de drie-uursregeling. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de pedagogisch medewerker ten tijden van de drie uurs regeling nooit alleen in het pand aanwezig mag zijn. Daarnaast dient gedurende de drie uurs regeling ten minste de helft van het aantal vereiste beroepskrachten ingezet te worden.

Fabeltje nummer 5; de kinderopvangtoeslag mag niet op de rekening van de kinderopvang gestort worden

Ook dit is een fabeltje, er is een periode geweest dat dit niet mocht. Echter is het zo dat ouders er nu voor kunnen kiezen de kinderopvangtoeslag zelf te ontvangen of direct op de rekening van de kinderopvang kunnen laten storten. Indien ouders hiervoor kiezen dan dienen zij toestemming te geven, dit kan via de toeslagen website. Als kinderopvang dien je wel een convenant met de belastingdienst te hebben. Het afsluiten van dit convenant kunt u doen bij de belastingdienst.Indien de ouder gebruik maakt van meerdere kinderopvangorganisaties dan is dit niet mogelijk.

Ken jij nog meer fabeltjes? of twijfel je over iets? Wij horen het graag!

[likebtn theme="custom" icon_l_c="#ffffff" icon_l_c_v="#ffffff" icon_d_c="#ffffff" icon_d_c_v="#ffffff" label_c="#ffffff" label_c_v="#ffffff" counter_l_c="#ffffff" counter_d_c="#ffffff" bg_c="#65b4a2" brdr_c="#65b4a2" lang="nl" dislike_enabled="0" icon_dislike_show="0" i18n_like="Inspirerend artikel" white_label="1" popup_position="bottom"]

Geef een reactie op dit artikel

[wpautbox authorid="144"]

Gerelateerde berichten

Fout: View 9ae0bfaop9 bestaat mogelijk niet

Andere berichten

Fout: View 9b0ab6bsdu bestaat mogelijk niet
[getsocial app="follow_bar"]
By |2018-04-16T08:37:33+01:00april 13th, 2018|Management|1 Comment

About the Author:

Daisy Koekkoek
Eigenaar bij Daisy’s Opstapje - Consultancy kinderopvang. Advies op maat voor elke kinderopvang organisatie. Van beleid schrijven, workshops tot aan advies, Daisy’s Opstapje helpt u met alle vragen rondom het runnen van een kinderdagverblijf. Met mijn blog wil ik jullie aan het denken zetten, ik wil jullie inspireren net een stapje extra te doen om jezelf en de organisatie te blijven ontwikkelen. Ik zal gevoelige onderwerpen , leuke onderwerpen en serieuze onderwerpen belichten met humor en een knipoog, zodat het lezen van de blog altijd leuk is en jouw vooral inspireert ermee aan de slag te gaan! Toen ik als leidinggevende in de kinderopvang werkte, kreeg ik vaak de vraag van bevriende kinderopvanghouders van mijn toenmalige baas: ‘Kun jij mij helpen met de protocollen?’ of ‘Wil je voor mij de zienswijze schrijven?’ Al snel begon ik op mijn vrije dagen andere kinderopvangorganisaties te helpen. Ik haalde ontzettend veel voldoening uit het werk, ik kon hiermee bijdragen aan een betere kwaliteit in de kinderopvang. Daarom begon ik ook met Daisy’s Opstapje. Met Daisy’s Opstapje kan ik mijn kennis, ervaring en soms ook de harde waarheid overdragen aan alle houders in de kinderopvang. Mijn doel? Simpel, de kwaliteit in de kinderopvang naar een hoger niveau brengen! Of mijn doel haalbaar is? Wellicht, maar het is in ieder geval een mooi doel. Elk kind in Nederland verdient de beste opvang, de beste ontwikkelingsmogelijkheden en de best getrainde pedagogisch medewerkers. Met Daisy’s Opstapje hoop ik daar aan bij te kunnen dragen. Al van jongs af aan wist ik wat ik later wilde gaan doen, namelijk in de kinderopvang werken. Als dat zou lukken dan wilde ik ook zeker weten mijn eigen kinderopvangorganisatie runnen/ beginnen. Daarom besloot ik de HAVO af te slaan. Ik zie mijn verblufte ouders nog zo voor mij staan, maar ik wilde ervoor zorgen dat ik zo snel mogelijk klaar was met de middelbare school zodat ik snel kon starten met de opleiding tot pedagogisch medewerker. Ik kwam op de BBL opleiding terecht waarbij ik vier dagen als pedagogisch medewerker in de kinderopvang werkte. Ik genoot elke dag, maar wist ook zeker, dit is niet mijn eindstation. Daarom besloot ik een relatief nieuwe, maar geweldige opleiding te gaan volgen: Pedagogisch Management aan de Fontys Hogeschool in Den Bosch. Deels pedagogiek en deels management en daarbij was de opleiding volledig gericht op het werken in de kinderopvang. Het was een totaalplaatje, je leerde alles wat je als manager in de kinderopvang zou moeten weten. Van management en recht tot ontwikkelingspedagogiek. Elke woensdag zat ik twee uur in de auto om mijn colleges te kunnen volgen. De rest van de dagen werkte ik als leidinggevende in de kinderopvang. Na vier leerzame jaren behaalde ik mijn diploma en mocht ik mijzelf Pedagogisch Manager noemen.