Leendert van Gaalen, Kirsten van Daelen en Bart Poot

/Leendert van Gaalen, Kirsten van Daelen en Bart Poot
Team Monkey Moves

About Leendert van Gaalen, Kirsten van Daelen en Bart Poot

Wij geloven dat iedereen vanaf jongs af aan de mogelijkheid heeft om een leven lang gezond in beweging te zijn. Helaas is de trend dat er minder bewogen wordt, ongezonder gegeten wordt en minder sociale cohesie is. Dit heeft allerlei maatschappelijke problemen tot gevolg. Wij horen de vraag van ouders en kinderopvangorganisaties om hulp bij het aanbieden van slimme beweegoplossingen voor jonge kinderen en horen ook dat de kosten van beweeglessen aan kleine groepjes niet voor de gehele markt financieel haalbaar is. Wij zien in de media, in vakliteratuur en om ons heen een stijging van het aantal kinderen met obesitas en een groeiend aantal kinderen met een eerste aanleg voor allerlei welvaartsziekten. De zorgkosten blijven maar stijgen en de overheid heeft moeite om preventieprogramma’s goed in de markt te zetten en waar bewegen ambtelijk wordt gestuurd vanaf de basisschool mist visie een aanpak voor kinderen tot 4 jaar. Daarnaast zien we dat kinderen die aan het sporten zijn bij een verenigingen van populaire sporten overvraagd worden en komen blessures en burn-out klachten steeds vaker voor bij jonge kinderen. Wij hebben kennis en ervaring als bewegingswetenschappers en beweegprofessionals met het in beweging brengen van jonge kinderen vanuit een physical literacy en multisport gedachte. Wij zijn sterk in samenwerken en als social enterprise kunnen wij een bijdrage leveren aan een gezondere generatie kinderen Wij brengen plezier in gezond bewegen weer terug in de beleefwereld van kinderen. Waarbij bewegen als middel wordt ingezet om meer zelfvertrouwen te creëren, een positief zelfbeeld te ontwikkelen en daarmee zelfredzaamheid te bevorderen. Dit doen we vanuit een multi-stakeholder perspectief, en met een breed consortium van (kennis)partners.